CJENOVNIK


outdoor aktivnosti Ski Centar Kolašin 1600
Ljetnja sezona 2020 individualna
IZNAJMLJIVANJE ŠTAPOVA 3.00€
HIKING TURA
Paket (štapovi, karta za žičaru i karta za NP Biogradska Gora) 10.00€
Paket (vodič, štapovi, karta za žičaru i karta za NP Biogradska Gora) za grupe preko 10 osoba 14.00€
Napomena: cijene za pakete su izražene po osobi
RENTA BICIKALA
Biciklo, kaciga, podkapa - 1h 5.00€
Paket 1 (Biciklo, kaciga, podkapa + žičara) - 1h 7.00€
Biciklo, kaciga, podkapa - 3h 10.00€
Paket 2 (Biciklo, kaciga, podkapa + žičara) - 3h 12.00€
Biciklo, kaciga, podkapa - 5h 15.00€
Paket 3 (Biciklo, kaciga, podkapa + žičara) - 5h 17.00€
Ljetnja sezona 2020 individualna
KAMPOVANJE
Šator - noćenje po osobi 12.00€
Šator - noćenje za 2 osobe 24.00€
Šator - noćenje za 4 osobe 48.00€
Paket 1 - Bjelasičke noćenji, večera uz logorsku vatru za minimum 10 osoba 18.00€
Paket 2 - Bjelasičke noći, večera uz logorsku vatru, muzika u živo 1h za min 10 osoba 25.00€
Napomena: cijene za pakete su izražene po osobi
QUAD SAFARI
Renta quada 1h 80.00€
Renta quada 2h 130.00€
Renta quada 4h 240.00€
Napomena: cijene su izražene po quadu
JEEP SAFARI
Tura 1 - Zekova glava - cijena po jeepu (do 5 osoba) 160.00€
Tura 2 - Puni kurug - cijena po jeepu (do 5 osoba) 210.00€
Napomena: cijene su izražene po jeepu
Napomena:

Na sve ponuđene cijene odobravamo agencijsku proviziju od 10% za sve turističke agencije i touroperatore za grupe veće od 10 osoba.