RENTIRANJE SKI OPREME

SKI KOMPLET
Dana Skije komplet za djecu Skije komplet Snowboard set Sanke sa djecu
1 8.00 € 10.00 € 10.00 € 5.00 €
2 14.00 € 18.00 € 18.00 € 8.00 €
3 21.00 € 27.00 € 27.00 € 13.00 €
4 26.00 € 35.00 € 35.00 € 17.00 €
5 33.00 € 43.00 € 43.00 € 20.00 €
6 39.00 € 50.00 € 50.00 € 25.00 €
7 44.00 € 57.00 € 57.00 € 30.00 €
Sljedeći dan 6.00 € 8.00 € 8.00 € 4.00 €
 
 
SKI OPREMA - POJEDINAČNO
Dana Skije i štapovi za djecu Cipele za djecu Cipele odrasli Snowboard Kaciga
1 7.00 € 4.00 € 6.00 € 8.00 € 6.00 €
2 9.00 € 6.00 € 10.00 € 12.00 € 10.00 €
3 13.00 € 10.00 € 14.00 € 18.00 € 13.00 €
4 17.00 € 13.00 € 18.00 € 23.00 € 17.00 €
5 21.00 € 16.00 € 22.00 € 28.00 € 20.00 €
6 25.00 € 19.00 € 26.00 € 34.00 € 23.00 €
7 29.00 € 22.00 € 30.00 € 39.00 € 26.00 €
Sljedeći dan 4.00 € 3.00 € 4.00 € 6.00 € 5.00 €