Pošumljavanje ski centra

Skijališta Crne Gore u saradnji sa Upravom za šume, NVO Natura, Društvom prijatelja Kolašina i Sinjavinskim maratonom danas su na ski centru Kolašin 1600 izvršili pošumljavanje lokaliteta u neposrednoj blizini staza i nove žičare K7. Uprava za šume Crne Gore donirala je više od 1000 sadnica smrče koje su zasađene na današnjoj akciji. Današnja akcija je kontinuitet aktivnosti koje se sprovode više godina sa ciljem da se ovaj prostor uredi kako bi bio atraktivniji kako za ljetnji tako i za zimski turizam. Ovakve i slične aktivnosti su planirane i u narednom periodu. Zahvaljujemo se svim aktivistima i volonterima koji su svojim radom dali doprinos ovoj akciji.

Ski resorts of Montenegro in cooperation with the Forest Administration, NGO Natura, the Association of Friends of Kolašin, and the Sinjavina Marathon today at the ski center Kolašin 1600 afforested areas near the slopes and the new cable car K7. The Forest Administration of Montenegro donated more than 1000 spruce seedlings that were planted at today’s action. Today’s action is a continuity of activities that have been carried out for several years to arrange this space to be more attractive for both summer and winter tourism. Such and similar activities are planned in the coming period. We thank all the activists and volunteers who contributed to this action.